Προμήθειες

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες
Προμήθειες2021-11-03T08:28:05+02:00

Τμήμα Προμηθειών

Τηλ    : 2621361474, 2621361193, 2621361508
Email: promithiesgnpyr@gmail.com

3105, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙ-ΨΩΜΑΚΙΑ CPV: 15811100-7, 15811200-8 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους

May 31st, 2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

2605, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INFOHEALTH ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» / CPV 72253200-5

May 26th, 2023|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε [...]

1605, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

May 16th, 2023|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΗΜΔΗΣ) πατήστε  ΕΔΩ [...]

1005, 2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 185.251,05€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , 209.333,69 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13% για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους

May 10th, 2023|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τον ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  

805, 2023

Η ΥΠ’ΑΡΙΘ.13701/08-05-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

May 8th, 2023|Απευθείας Αναθέσεις, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε τον ΑΔΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  Για να δείτε το Φύλλο/ [...]

Go to Top