Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί2021-02-02T13:17:50+02:00
2411, 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27512/24-11-21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.753,50 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (81081,46 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

November 24th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1911, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 27108/19-11-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)» CPV 50400000-9 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.594,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 56.536,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

November 19th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

1211, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 26487/12-11-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (CPV 33181000-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.000€ πλέον ΦΠΑ (42.940,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ΚΑΙ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV 33181500-7) ΓΙΑ ΤΗ Μ.Ε.Θ. ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.713,26€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% και 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος

November 12th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

1211, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26482/12-11-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696200-7

November 12th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

3008, 2021

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 19520/30-8-2021 (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ” CPV 38434500-1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ

August 30th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

608, 2021

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.18040/06-08-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ CPV 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 646.950,780 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου τιμών για το Νομό Ηλείας κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

August 6th, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

308, 2021

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17738/03-08-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 136201) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.115,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (62.240,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειςστικά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας.

August 3rd, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

308, 2021

– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17738/03-08-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 136201) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.115,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (62.240,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειςστικά βάσει τιμής, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, Γ.Ν. Ηλείας.

August 3rd, 2021|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Περισσότερα

Go to Top