Διεθνείς Διαγωνισμοί

Home/Ανακοινώσεις/Προμήθειες/Διεθνείς Διαγωνισμοί
Διεθνείς Διαγωνισμοί2021-02-02T12:57:40+02:00
1005, 2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 185.251,05€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , 209.333,69 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13% για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους

May 10th, 2023|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τον ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  

3011, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV 15221000-3 » Α4 «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8 » Α5«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15511100-4, 15551300-8, 15542300-2, 15544000-3, 15542200-1» Α6 «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ CPV 15119000-5 »

November 30th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ...

1409, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:171383 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696300-8

September 14th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ [...]

2607, 2022

Επαναπροκήρυξη 19462_26-07-2022 – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 169023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

July 26th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2801, 2022

Διακήρυξη 2319/28-01-2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου» μέσω του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “COOperation for HEAlth COOFHEA 2”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074

January 28th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικα αρχεία 

2805, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 12531/28-05-2021 ΔΙΕΘΝOYΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696000-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 311.461,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

May 28th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

501, 2021

– Διακήρυξη αριθμ. 14737/08-07-2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισνού (Ανω των ορίων) για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ , CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη για ένα (1) έτος προυπολογιζόμενης δαπάνης 596.484,640€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%..

January 5th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί, Προμήθειες|

Περισσότερα

Go to Top