Διεθνείς Διαγωνισμοί

Home/Προμήθειες/Διεθνείς Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV 15221000-3 » Α4 «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8 » Α5«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15511100-4, 15551300-8, 15542300-2, 15544000-3, 15542200-1» Α6 «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ CPV 15119000-5 »

Δείτε περισσότερα εδώ...

2022-11-30T08:51:21+02:00November 30th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:171383 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696300-8

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ [...]

2022-10-10T08:56:22+03:00September 14th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Επαναπροκήρυξη 19462_26-07-2022 – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 169023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2022-07-26T10:25:20+03:00July 26th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Διακήρυξη 2319/28-01-2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου» μέσω του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “COOperation for HEAlth COOFHEA 2”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικα αρχεία 

2022-01-28T13:19:52+02:00January 28th, 2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 12531/28-05-2021 ΔΙΕΘΝOYΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696000-5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης 311.461,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής

Δείτε περισσότερα εδώ.

2021-10-25T11:29:49+03:00May 28th, 2021|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

– Διακήρυξη αριθμ. 14737/08-07-2020 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισνού (Ανω των ορίων) για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ , CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης και CPV 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης και CPV 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη για ένα (1) έτος προυπολογιζόμενης δαπάνης 596.484,640€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%..

Περισσότερα

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY” Για τηις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Περισσότερα

– Διακήρυξη 10838/21-05-2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY» Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 362.000,00€ με ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς συντήρησης (291.935,48€ + 70.064,52€ ΦΠΑ)

Περισσότερα

Go to Top