ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 1-8-2020 ΜΕΧΡΙ 15-8-2020