Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2023-08-11T18:05:00+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

2109, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ» για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος»

21-09-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

2109, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», (CPV: 38434540-3), συνολικού προϋπολογισμού 3.880,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 4.811,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

21-09-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

2807, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία “iSmart P.C. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ iSupplies, για τη διενέργεια ηλεκτρονικών προμηθειών» CPV 72212470-4, συνολικού συμβατικού τιμήματος 9.360,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 11.606,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου-Γ.Ν. Ηλείας

28-07-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατηστε εδω

2807, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασης του με το άρθρο 50 του Ν.4872/2021) ΘΕΜΑ: Η προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV 15119000-5 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 8.914,00€ άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 10.072,82,00€ συμπ.Φ.Π.Α.13% χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

28-07-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

2807, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» (CPV: 85143000-3 / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ) για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για τέσσερις (4) μήνες

28-07-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

2906, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Κοτόπουλο νωπό» CPV 15112100-7 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 18.900,00€ άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 21.357,00€ συμπ.Φ.Π.Α.13% χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών

29-06-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

2606, 2023

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για προμήθεια «ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ», CPV: 42511100-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.400,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.936,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ηλείας (Ν. Μ. Πύργου)

26-06-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ

1506, 2023

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.17496/12-06-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ” ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣΥΠ’ΑΡΙΘ.24ΗΣ/15-06-2023 (Θέμα 3ο) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

15-06-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την απόφαση ματαίωσης πατήστε ΕΔΩ

1506, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση αμαλγάματος που παράγεται στην Ν.Μ Πύργου», συνολικού προϋπολογισμού έως 2.200,00€ άνευ ΦΠΑ (2.728,00€ συμπ. ΦΠΑ).

15-06-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Go to Top