Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Home/Ενημέρωση/Προμήθειες-Διαγωνισμοί/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2023-08-11T18:05:00+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

506, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος» (CPV:64110000-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής

05-06-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

3005, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια είδους «ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» για τις ανάγκες της Ορθοπαιδικής Κλινικής (Ν.Μ.Πύργου) CPV: 33141700-7

30-05-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΕΙΔΟΥΣ «ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ [...]

2805, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ» CPV 39713210-8, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 23.064,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου» της Ν.Μ. Πύργου – Γ.Ν. Ηλείας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

28-05-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2904, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ ΜΤΝ, CPV: 33692000-7

29-04-2024|Uncategorized, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ [...]

1904, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

19-04-2024|Θέσεις Εργασίας, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1004, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ», CPV: 33190000-8, δύο (2) τεμαχίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,78 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 15.000,01 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος της Ν. Μ. Πύργου – Γ.Ν. Ηλείας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

10-04-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

404, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του ν.4412/2016, για τα τμήματα της υπ’αριθ.2728/23-01-2024 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» CPV: 50000000-5, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (άγονα τμήματα),συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.838,14 € άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 18.399,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% για δύο (2) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

04-04-2024|Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία με Συλλογή Προσφορών, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ . Δείτε το [...]

2903, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» στο ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν.Ηλείας, CPV: 33155000-1 & 33192130-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.410,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%

29-03-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1103, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

11-03-2024|Θέσεις Εργασίας, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Go to Top