Ενημέρωση

Home/Ενημέρωση
Ενημέρωση2023-08-02T13:55:24+03:00
506, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» για τη Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για ένα (1) έτος» (CPV:64110000-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής

05-06-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

3005, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια είδους «ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» για τις ανάγκες της Ορθοπαιδικής Κλινικής (Ν.Μ.Πύργου) CPV: 33141700-7

30-05-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΕΙΔΟΥΣ «ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ [...]

2805, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ» CPV 39713210-8, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 23.064,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ Πύργου» της Ν.Μ. Πύργου – Γ.Ν. Ηλείας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

28-05-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1705, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV 33696000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος

17-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ [...]

1605, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ» CPV 85121200-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000,00€ (απαλλαγμένου ΦΠΑ) Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, υπολογιζόμενης ως έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της λίστας του Δημοσίου του ΠΔ 157/91.

16-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

105, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ» (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-CPV 33181520-3) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 178.565,00€ άνευ ΦΠΑ (194.203,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

01-05-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

3004, 2024

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

30-04-2024|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου ανακοινώνει τη μετάθεση [...]

2904, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ ΜΤΝ, CPV: 33692000-7

29-04-2024|Uncategorized, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΤΗΣ [...]

1904, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου.

19-04-2024|Θέσεις Εργασίας, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

Go to Top