Ενημέρωση

Home/Ενημέρωση
Ενημέρωση2023-08-02T13:55:24+03:00
2702, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV : 15000000-8, CPV : 15411110-6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.750,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% (55088,18€ συμπ.ΦΠΑ)

27-02-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε  ΕΔΩ .

2102, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ – ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ» ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, CPV: 33182100-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.870,97 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ.Πύργου (Γ.Ν.Ηλείας)

21-02-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1902, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΔΥΟ (2) «ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, CPV: 33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.900,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 12.276,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

19-02-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

1902, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ», CPV:15119000-5 για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 14.064,00€ άνευ Φ.Π.Α.13%, ήτοι 15.892,32€ συμπ.Φ.Π.Α.13%, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

19-02-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

702, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS ESET PROTECT Entry On Premium» προστασίας του Δικτύου για τις ανάγκες των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων (Πύργου & Κρεστένων) του Γ.Ν. Ηλείας για δύο έτη

07-02-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ««ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS ESET PROTECT [...]

2301, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » – CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ–ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.636,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 88.828,81€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

23-01-2024|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [...]

1801, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

18-01-2024|Θέσεις Εργασίας|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ [...]

1001, 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4961/2022 ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προς κάλυψη των ετησίων αναγκών του Γ.Ν.Ηλείας και για τις τρεις (3) Νοσηλευτικές Μονάδες (Ν.Μ.Πύργου, Ν.Μ.Αμαλιάδας, Ν.Μ.Κρεστένων), για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.600,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 32.984,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

10-01-2024|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ .

1212, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV 15119000-5 για τις ανάγκες της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ διάρκειας τριών (3) μηνών ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.013,05 πλέον ΦΠΑ13%, ήτοι, 15.834,76 συμπ.ΦΠΑ

12-12-2023|Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε  ΕΔΩ

Go to Top