Διεθνείς Διαγωνισμοί

Διεθνείς Διαγωνισμοί2023-08-11T18:03:52+03:00

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

2108, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για την προμήθεια του είδους «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» CPV:09100000-0 για τις ανάγκες της Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 1. Πετρέλαιο θέρμανσης /CPV 09135100-5 – 2. Πετρέλαιο κίνησης /CPV 09134100-8 και 3. Βενζίνη Αμόλυβδη /CPV 09132100-4 για ένα (1) έτος

21-08-2023|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Για  να δείτε τη διακήρυξη πατήστε  ΕΔΩ Για να δείτε [...]

1005, 2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2 «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15542300-2, 15511000-3, 15544000-3» Συνολικού Προϋπολογισμού 185.251,05€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ , 209.333,69 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13% για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου διάρκειας ενός (1) έτους

10-05-2023|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Για να δείτε τον ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε  ΕΔΩ  

3011, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α1« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ CPV 15119000-5 » Α2«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 15331170-9 » Α3«ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV 15221000-3 » Α4 «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8 » Α5«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ CPV 15511100-4, 15551300-8, 15542300-2, 15544000-3, 15542200-1» Α6 «ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ CPV 15119000-5 »

30-11-2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ...

1409, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:171383 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» CPV: 33696300-8

14-09-2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ [...]

2607, 2022

Επαναπροκήρυξη 19462_26-07-2022 – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 169023 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

26-07-2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2801, 2022

Διακήρυξη 2319/28-01-2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου» μέσω του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “COOperation for HEAlth COOFHEA 2”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074

28-01-2022|Διεθνείς Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικα αρχεία 

Go to Top