Ο Πολίτης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Διοικητής Γ.Ν. Ηλείας, εκτελεστής της διαθήκης της αποβιωσάσης Ξανθής χήρας Ιωάννη Γιαννοπούλου, το γένος Ψυχαλίνου

ανακοινώνει

τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών έως την 12η/04/2024 και ώρα 15:00μ.μ. αντί της 01ης/04/2024, και ώρα 15:00 μ.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 24/01/2024 ανακοίνωση εκποίησης  ακινήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου στη διεύθυνση (URL):  www.nosokomeiopyrgoy.gr

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  ΕΔΩ .