Προϊσταμένη Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: Τούμπα Κατερίνα

Τηλέφωνο: 2621361220 | 2621361226