Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26213-61436
Γραμματεία ΤΕΠ: 26213-61438
ΤΕΠ Υποδοχή: 26213-61246