Προϊσταμένη τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Γαλιάτσου Κατερίνα

Τηλέφωνο: 2621361103