Προϊστάμενος Γραμματείας: Πουλιάσης Αλέξανδρος

Τηλέφωνο: 26213612112621361470

E-Mail: nosokpyrgou@nosokomeiopyrgoy.gr