6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΪΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ PAXCLOVID :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Νοσοκομείο

Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΣΑΒΒΑΤΟ / ΚΥΡΙΑΚΗ

Ώρες Παραλαβής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2622022222 / 2622360100 / 6948546556

ΣΑΒΒΑΤΟ

13:00-15:00

Τις καθημερινές οι εξυπηρέτηση μπορεί να γίνεται 08:00 – 14:00

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ

2621361100 / 2621361181 / 6977209652

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

11:00-13:00