Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας: Βασιλείου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2621361108