Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Ακμπαράουι Χάλεντ, Ιατρός Ω.Ρ.Λ.