Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Αντωνοπούλου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2621361107