Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος: Κάββουρα Γιάννα

Τηλέφωνο: 2621361110