Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον covid-19 επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

COVID19.GOV.GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ (PDF)