Υπεύθυνος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Θεοδωράτος Παύλος

Τηλέφωνο: 2621361146