Υποδιευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: Παπαδάτου Κατερίνα

Τηλέφωνο: 2621361103