Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Center of Physical Medicine and Rehabilitation (KEFIAP)

ΣΚΟΠΟΣ TOY ΚΕΦΙΑΠ ΕΙΝΑΙ:

Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υνείας στον πληθυσμό και συγκεκριμένα σε Άτομα οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρία, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η εξυπηρέτηση ασθενών με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματίκή βλάβη και εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.
 • Η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών αποκατάστασης και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του, παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.
 • Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του προσωπικού .
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της περιοχής για θέματα πρόληψης αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

 • Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
 • Πρόγραμμα λογοθεραπείας.
 • Πρόγραμμα υδροθεραπείας με πισίνα
 • Δινόλουτρο σώματος, δινόλουτρο μέλους
 • Πρόγραμμα φυσικής αγωγής.
 • Πρόγραμμα ψυχικής υγείας.
 • Πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

 • Ομάδα Φωτογραφίας
 • Ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής
 • Ομάδα παραγωγής ταινίας μικρού μήκους
 • Ομάδα κατασκευών
 • Ομάδα μουσικοκινητικής έκφρασης
 • Ομάδα θεραπευτικής ζωγραφικής
 • Κατασκήνωση για παιδιά με αναπηρία κατά την θερινή περίοδο στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας στη Σκαφιδιά με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας
 • Εργαστήρι ευαισθητοποίησης μαθητών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων Ν. Ηλείας σε θέματα αναπηρίας και διαφορετικότητας με τίτλο « ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΜΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΙΔΙΟΙ» σε συνεργασία με τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ν. Ηλείας.
 • Λειτουργία ραδιοφωνικής ομάδας των ΑΜΕΑ στην ΕΡΑ Πύργου με τίτλο « με το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ στον αέρα.»
 • Εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές εκδρομές

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ΚΕφΙΑΠ:

 • Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη ΚΕΦΙΑΠ
 • Ψυχολόγοι
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές
 • Διοικητική Υπάλληλος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη ΚΕΦΙΑΠ: 2621360818
Διοικητική Υπηρεσία: 2621360824, Mail: kekykamea_ilias@yahoo.gr
Ψυχολόγοι: 2621360810
Φυσικοθεραπευτές: 2621360826
Λογοθεραπευτές: 2621360835
Νοσηλευτές: 2621360828