Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου είναι εφοδιασμένο με κινητή μονάδα αιμοδοσίας.