Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου είναι εφοδιασμένο με κινητή μονάδα αιμοδοσίας.

Καρδιά και Σταυρός