Κάθε νοσηλευόμενος ασθενής έχει δικαίωμα:

 • Σε παροχή ιατρικής φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.
 • Προσβασης στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
 • Να αποδεχθεί ή να αρνηθεί, μετά πλήρη ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό, κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη ππου του προτείνεται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 • Να πληροφορηθεί από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που τον περιθάλπτουν κάθε στοιχείο που αφορά την κατάσταση της υγείας του.
 • Να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο εφαρμογής ερευνητικών πρωτοκόλλων. Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε ασθενή είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ιδίου.
 • Στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής και ειδικότερα στον απόρρητο χαρακτήρα των ιατρικών και άλλων πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα που τον αφορούν,τον σεβασμό και στην αναγνώριση θεραπευτικών επιλογών βάσει των θρησκευτικών, φιλοσοφικών ή ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 • Να καταθέσει διαμαρτυρίες και συστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.
 • Σε πλήρη περίθαλψη, σε ισότιμη βάση, χωρίς να καταβάλει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ στο ιατρικό ή άλλο προσωπικό του Νοσοκομείου και καλείται να ενημερώσει τον Διοικητή σε κάθε αντίθετη περίπτωση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας γνωρίζουμε ότι: Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4572/8-6-2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας, από 1η Ιουλίου 2000, το ωράριο επισκέψεων που ισχύει είναι:

12:00 – 14:00 πρωϊνό
17:00 – 20:00 (χειμερινό)
18:00 – 21:00 (θερινό) 

 • Κατά τις ώρες αυτές επιτρέπεται η είσοδος 2-3 επισκεπτών ανά ασθενή και δεν επιτρέπονται προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους θαλάμους των ασθενών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των ασθενών με τους συγγενείς – επισκέπτες. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η παραμονή ενός (1) συνοδού για κάθε ασθενή που θα εφοδιάζεται με ειδική κάρτα από την προϊσταμένη του τμήματος
 • Κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια αρμόδιος υπάλληλος του Νοσοκομείου θα υπενθυμίζει την τήρηση του επισκεπτηρίου και θα έχει την ευθύνη μαζί με τις προϊστάμενες των τμημάτων για την εφαρμογή του μέτρου.
 • Οι επισκέπτες επιτρέπεται να σταθμεύουν τα Ι.Χ. μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δεξιά και αριστερά της βόρειας εισόδου. Το προσωπικό του Νοσοκομείου επιτρέπεται να σταθμεύει τα Ι.Χ. στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός του Νοσοκομείου όχι όμως στο ισόγειο, όπου δύναται να σταθμεύουν μόνο οι προμηθευτές που συναλλάσσονται με το Νοσοκομείο και τα Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές.
 • Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα γίνεται γνωστό στους χώρους του Νοσοκομείου το ωράριο του επισκεπτηρίου καθώς επίσης και η απαγόρευση του καπνίσματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2621361154, 2621361157
Φαξ: 2621361153
Facebook: ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Email: aimodosiagnp@gmail.com

Στο γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πρωινές ώρες και εργάσιμες μέρες ή στα τηλέφωνα 2621361107 και 2621361205

Απόγευμα, Βράδυ ή Αργίες στον εφημερεύοντα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 26213611002621361101

Δείτε πληροφορίες για τα ραντεβού εδώ.