Ο νέος αριθμός κλήσης του τηλεφωνικού κέντρου θα είναι 26213-61100 και 26213-61101