ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2621361102

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2621361108

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2621361107

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2621361110

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2621361103

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2621361207 | 2621361463

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

2621361208

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

2621361226

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

2621361438

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2621361465

ΤΑΜΕΙΟ

2621361456

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

2621361203

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2621361474 | 2621361508

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ

2621361244

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

2621361215

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2621361479

ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ

2621361484

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

2621361155