Για περισσότερες πληροφορίες / δηλώσεις συμμετοχής επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με  την κα Βασιλοπούλου στο τηλ.: 6941554751