ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-10-2020 ΜΕΧΡΙ 31-10-2020