ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-12-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020