ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-5-2020 ΕΩΣ 31-5-2020