ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-9-2020 ΜΕΧΡΙ 30-9-2020