Ψυχαργώς «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Έναρξη λειτουργίας: 2000
Σκοπός: Η παροχή και υποστήριξη ενηλίκων ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Δυναμική κλινών: έως 11 κλίνες
Τηλ. επικοινωνίας: 26210 33922

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: 4
ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 1