Θέμα: Διευκρίνιση όσον αφορά στην υπ’ αρ. 3862/16-02-2022 Διακήρυξη (Αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 143813) για την ποσότητα του είδους 1.2 «Διαλύματα για πραγματοποίηση εξετάσεων» της Ομάδας 1: Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό-κλασσική μέθοδος.

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ