«Πρόσκληση υποβολής προφοράς για προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», CPV: 35111320-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.800,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.712,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ηλείας (Ν. Μ. Πύργου).

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.