Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ««ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ANTIVIRUS ESET PROTECT Entry On Premium» προστασίας του Δικτύου για τις ανάγκες των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων (Πύργου & Κρεστένων) του Γ.Ν. Ηλείας για δύο έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.586,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.447,63 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 24%.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.